Aardopwarming en de activiteit van de mens

23 mars 2007

Aardopwarming en de inbreng van de mens

Global Warming en de activiteit van de mens, namelijk de CO² uitstoot.

Wat is de inbreng van de mens in het klimaatgebeuren, uitgedrukt in energie?

Een belangrijke vraag die tot op heden maar eenzijdig behandeld is. Om op deze vraag te antwoorden moet men stellen dat de mens zelf niet zonder brandstof kan, hij verbrandt eveneens energie maar op een subtiele manier en de brandstof is voedsel.

De brandstof verzekert onderandere dat ons lichaam op een temperatuur blijft van 37 °C, en produceert proteïnen, enzymen en nog veel andere elementen, om de miljoenen levenscellen regelmatig te vernieuwen, en levert eveneens  de energie die het de spieren mogelijk maakt ons gewicht kilometers te verplaatsen.

Een uitleg, een beetje simpel, geef ik toe, maar het is een eenvoudig aanloopje om duidelijk te maken dat we gemiddeld 3 200 kcal per dag verbranden of te wel  0,154 kW ( per uur)

Ons lichaam put de energie uit: rijst, tarwe, haver, maïs, soja, groente fruit enz., maar ook uit vlees dat weer van oorsprong  ontstaat uit koren, gras, hooi, soja en maïs. Alle groei van planten en dus ons voedsel is het resultaat van de fotosynthese, een uiterst interessant proces maar complex.

De fotosynthese bestaat uit, het ontrekken of assimileren van de kooldioxide ofwel CO², aanwezig in de atmosfeer. Met behulp van zonne-energie wordt de CO² in het blad van de plant omgezet in  suikers en die op hun beurt weer omgezet worden in koolhydraten, de basis van onze brandstof ( voeding).

Alles wat leeft op onze aardbodem is zonder uitzondering een kwestie van energie en  wordt geput uit de zonne-energie in de vorm van elektromagnetische stralen, deze energie verwarmt de gassen die de atmosfeer vormen, en er verantwoordelijk voor is dat er een  gemiddelde minimumtemperatuur van -18°C en maximum van 15 °C aan de oppervlakte de aarde is, dus een Δ t van 33°C.

Het is mogelijk te berekenen hoeveel energie nodig is om de temperatuur aan de aardoppervlakte van 15 °C te garanderen, rekening houdend met het feit dat de atmosfeer een massa heeft van 5 100 000 miljard ton, en de hoeveelheid benodigde energie  is 4,69E+13 GW** ( per uur), dat is een hoeveelheid die niet echt veel tot onze verbeelding spreekt.

Er vanuitgaande dat de wereldbevolking die ongeveer 6,3 miljard mensen telt en om de levens motor  brandend houden met brandstof die onttrokken wordt aan CO² die deel uit maakt voor 0,0365 % van de gassen die  de atmosfeer vormen, verbruiken we per dag 3,71 kW of 0,154 W (per uur. Dan vallen er twee dingen op:

a -  De mens verbruikt heel weinig energie, ons lichaam functioneert bijzonder efficiënt   0,154 W dat is ver-geleken met een mechanisch aangedreven machine absoluut niets.

b -    Als we de energie van de wereldbevolking totaliseren  dan is dat  975 GW (per uur)

Het wereld energieverbruik voor de verwarming van de huizen en gebouwen, transport, landbouw, elektriciteit enz. is ongeveer  8 miljard TEP ( tonnen équivalent petrol) omgerekend 92 800 000 GWh per jaar of 10 593 GW (uur)

Nu we toch met de grote getallen bezig zijn kan er bepaald worden wat de mens voor invloed heeft op

het klimaatgebeuren:

De atmosfeer absorbeert ieder uur aan zonenergie;  (4,69E+10)       46 900 000 000 GW

De mens gebruikt aan energie (afkomstig van CO², per uur)                                975 GW

Fossiele brandstof, die de CO² uitstoot veroorzaakt, per uur                          10 593 GW

Totale van de mens inbreng in de atmosfeer                                                    11 568 GW

De inbreng van de mens vertegenwoordigt  0,0000274 % van de energie nodig om de temperatuur van de atmosfeer in stand te houden en dus op -18 tot + 15 °C gesteld is.

Men heeft geen hogeschoolopleiding nodig om vast te stellen dat er geen gas of andere materie bestaat die in een zo geringe proportie de eigenschap heeft een temperatuurverhoging van  2,4 à 5,8 °C, zoals de IPCC en alle andere “Global Warming Believers”  proberen hard te maken. 

Het zou niet nodig moeten zijn om uit te leggen dat CO² absoluut noodzakelijk is voor het leven op aarde en in de oceanen, CO² is het resultaat van een natuurlijke verbrandingprocedure oftewel de verbinding van koolstof met zuurstof en kan dus per definitie geen schadelijk gas zijn.

Ter indicatie de limiet van CO² voor de meest voorkomende planten ligt  tussen 1600 en 1800 ppm met een temperatuur van 23 tot 29 °C en een bepaalde hoeveelheid zonenergie voornamelijk infrarood straling, kunnen de planten tot 30 % meer gewicht en vruchten produceren.

Wat betreft de mens is de CO²  limiet 4 500 ppm dus ruim 12 x zoveel als de huidige hoeveelheid aanwezig in de atmosfeer en als de CO² verdubbelt zoals de “Global Warmers” voorspellen dan verhoogt de temperatuur volgens een thermische berekening 0,00945 °C.

De bovenstaande gegevens zijn absoluut in strijd met de gegevens verstrekt door het IPCC en dus ook het Kyoto Protocol, ondersteund door Mr. Al Gore enz. en de media, die de aardopwarming van 2,4 tot 5,8 °C in de komende 100 jaar verkondigen door de uitstoot van de industriële CO², en dus de mens verantwoordelijk stellen.

Er zijn nog een tiental argumenten toegepast door de “Global Warmers” om hun theorie een geloofwaardige  draai te geven, maar die volkomen in strijd zijn met de te meten en gemeten resultaten, maar die vergen een uitleg van enkele bladzijden, wat niet de bedoeling is van dit artikel.

Op de vraag of er werkelijk sprake is van een Global Warming? Inderdaad kan men stellen dat er een tendens is, maar is het een voortdurende opwarming? Er zijn geen duidelijke gegevens om dit te bevestigen. Alle voor-spellingen zijn gebaseerd op het feit dat de CO² verantwoordelijk is voor de opwarming, maar gezien de geringe inbreng  0,0000274% door de mens, is die voorspelling van de per definitie onjuist.

Alleen de zon kan de enorme hoeveelheden energie verschaffen om de atmosfeer meetbaar op te warmen. Dat betekent ook dat er aan de uiterste grens van de atmosfeer 67 x zoveel zonenergie ingestraald wordt dan het IPPC aangeeft, dus een schone, onuitputbare en bruikbare energiebron. (Zie co2etclimat.canalblog.com) 

In een onderzoek waar ik alle gegevens en formules gebruikt door de Global Warmers onderzocht heb blijkt dat de formules van Kepler en Stefan, toegepast om de hoeveelheid zonenergie te bepalen op aarde of aan de grens van de atmosfeer juist zijn, maar niet van toepassing  in het broeikas effect. De reden is waarschijnlijk dat in de formules is de massa van de atmosfeer niet meegenomen.

Bijvoorbeeld, de uitkomst van de formules geven andere waarden dan de gemeten waarden, volgens de formule van Stefan (E=σ T4) zou men aan de oppervlakte van de aarde 389 Wm² moeten constateren, als men het KNMI de vraag stelt zullen zij zeggen dat we gemiddeld ongeveer 130 Wm² aan zonenergie ontvangen, 130 Wm² is juist de juiste gemeten waarde en sluit de 389 Wm² uit.

Voor degenen die wat meer willen weten en het bovenstaande willen controleren, zie de onderstaande gegevens:

1 Watt = 1 joule/sec. -  Soortelijke warmte lucht = 1000 joules/kg/°C = 0,2777 W. -  1 kcal= 4,184 J - 1 kWh =3,6E+6 Joules -  1 TEP (ton équivalent petrol) =11 620 kWh = 11,6 MW/h = 0,0116 GW/h.

Oppervlakte aarde 5 100 000 km², luchtdruk per m² 10 000 kg.

Volgens Stefan,  bij 15 ° C  -   E=σ T4 -   (E = 0,5593 cal/gr/cm²/minuut = 389,65 Wm²)

                                                                                                                                            J.W. de Bloois Goojers

Posté par CO2etclimatBG à 15:24 - Commentaires [0] - Permalien [#]